Zmiana terminu trwania konkursu

Szanowni Państwo.

Ponieważ niektórzy uczestnicy konkursu, ze względu na natłok obowiązków w gospodarstwach, nie zdążyli ukończyć pamiętnika, Organizator Konkursu podjął decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania prac do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Tym samym, jednoczesnemu przedłużeniu podlegają wszystkie pozostałe terminy zwarte w regulaminie:

  1. Czas trwania konkursu – na datę: do 30 kwietnia 2018 roku
  2. Ostateczny termin wysłania pracy – na datę: 30 kwietnia 2018 roku
  3. Rozstrzygnięcie konkursu – na datę: do 31 maja 2018 roku
  4. Wypełnienie ankiety profilu gospodarstwa – na datę do 10 maja 2018 roku.

Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

 

Za Organizatora Konkursu „Pamiętnik Rolnika” : dr Paweł Trojanowski